Понеділок, 22.10.2018, 09:13

Вітаю Вас Гость | RSS

Головна » 2017 » Березень » 20 » Акмеологічний підхід як умова підвищення якості освіти
22:33
Акмеологічний підхід як умова підвищення якості освіти

Презентація

 

Акмеологічний підхід як умова підвищення якості освіти

 

                                                                                Підготувала вчитель української мови та літератури

Маслєнікова І.Б., І категорія

 

 

Згідно із Законом України "Про освіту" "педагогічні  працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру".

 

Сьогоднішня модель педагогічного працівника передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатись, бути в постійному творчому пошуку. Ці якості не видаються додатком до диплома про педагогічну освіту, а формуються в щоденний педагогічній практиці. Дуже важливо, щоб педагог зміг розгледіти в собі, а іноді – відчути здатність до творчості, вчасно дати поштовх, яких викликає бажання ступити вперед.  

Перед загальноосвітньою школою поставлене завдання навчання й виховання учнів, підготовка дитини до успішної соціалізації, усвідомленого вибору професії. При цьому не слід забувати про необхідність збереження й зміцнення здоров’я учнів. Всі ці завдання спрямовані на формування адекватного прагнення учня до саморозвитку, під час навчання у школі і професійного розвитку в майбутньому. Проблема професійного росту людини, її успішність є центральною для такої наукової галузі, як акмеологія, що сформувалась як самостійна наукова дисципліна у 90-ті роки XX сторіччя.

 

Акмеологічний підхід у наш час є одним із прогресивних і перспективних для сучасної школи. Його актуальність обумовлена особливим інтересом педагогіки й методики до проблеми підвищення якості освіти. Пошук оптимальних, найбільш ефективних способів, що впливають на якість освіти, в останні роки тільки розширюється. Створюються нові педагогічні технології, актуалізуються вже відомі, оскільки все більш явною є неможливість традиційної освітньої системи відповідати новим соціокультурним і економічним умовам.

 

Акмеологія – це наука про якість людини й про якість життя. Акмеологія освіти, в свою чергу, досліджує умови досягнення високої якості освітніх систем і розвитку суб’єктів освітнього процесу: вчителя й учня. Акмеологічний підхід до освіти стає особливо актуальним у зв’язку із загостренням проблеми якості сучасної школи. Ключова ідея розвитку сучасної загальноосвітньої школи - якість освіти.

Важливою умовою для підвищення якості освіти, є формування акмеологічної позиції учня в навчальному процесі, що могла б виступити передумовою й показником особистісної зрілості учня як людини, як майбутнього професіонала.

 

Позиція особистості впливає на всі сфери життєдіяльності людини, відбиває її світогляд, особистісні принципи. Як система відносин, позиція визначає поводження особистості в кожний даний момент.

Основними  ознаками акмеологічної позиції учня в навчальному процесі є:

1. Суб’єктність як особистісна активність учня в засвоєнні різних форм громадського життя й різних видів діяльності (як навчальної, так і соціальної);

2. Адаптивність в умінні приймати умови середовища і використовувати їх з метою особистісного розвитку;

3. Формування гуманістичних цінностей, які регулюють поведінку й діяльність особистості;

4. Прагнення до самореалізації, бо потреба в ній – вища в ієрархії потреб. У результаті її задоволення особистість стає тим, ким вона може й повинна стати в цьому світі, включаючись у пізнання й присвоєння загальнолюдських цінностей.

 

 

 

Акмеологічна позиція учня – це особистісна орієнтація на успіх у різних видах діяльності, у міжособистісних відносинах як у процесі навчання й виховання, так і в подальшому розвитку свого творчого потенціалу.

Провідними умовами формування акмеологічної позиції учня в навчальному процесі є:

-    розвиток акмеологічної позиції самого педагога;

- орієнтація в процесі навчання на соціально-педагогічний, компетентністний, діяльністний, особистісно-орієнтований підходи, що сприяють становленню особистості;

- створення розвиваючого середовища, що сприяє особистісному росту учня й становленню особистісної й соціальної зрілості;

- педагогічна підтримка, як основний принцип взаємодії педагога й учня в освітньому процесі.

 

Таким чином, формування й розвиток акмеологічної позиції учня можливе за умови цілеспрямованих і усвідомлених дій психолого-педагогічних працівників по створенню розвиваючого освітнього середовища.

 

 

 

 

Переглядів: 60 | Додав: Соловйова | Теги: методичний семінар