П`ятниця, 16.11.2018, 04:55

Вітаю Вас Гость | RSS

Головна » 2017 » Березень » 20 » Використання акмеологічних технологій на уроках філологічного циклу
22:39
Використання акмеологічних технологій на уроках філологічного циклу

Презентація

Використання акмеологічних технологій на уроках філологічного циклу

Підготувала вчитель української мови та літератури

Фаліна Н.В., спеціаліст

Акмеологічний підхід та акмеологічні технології формують в учнів уміння вчитися, сприяють пізнавальній діяльності та ініціативі, успіху та творчості, а також запобігають перевантаженню. Акме методів та прийомів існує велика кількість. Вчителі нашої кафедри активно застосовують їх у своїй діяльності та пропонують ознайомитися з досвідом.

 

На вступних уроках з мови у 5 класі доцільно використати прийом «Ім’я з малюнком».Всі сідаємо в коло, а кожен учень малює на папері річ, яка, як він вважає, найкраще його характеризує. Підписує малюнок своїм ім'ям. Всі по черзі демонструють роботи групі та пояснюють, чому обрали цей образ. Після презентації вішають всі малюнки на дошці. Як додаток можна використати наліпки із українськими варіантами імен. Таке завдання знімає напруження під час знайомства учнів із новим вчителем,сприяє формуванню атмосфери довіри, доброзичливості та співпраці.

 

Під час вивчення теми «Фонетика. Орфоепія» проводимо розминку артикуляційного апарату в ігровій формі. Пропонуємо типові вправи, які можливо видозмінювати та пристосовувати й до інших навчальних завдань.

Язик-мандрівник. Рот напіврозкритий. Кінчиком язика постарайтеся торкнутися носа, потім підборіддя, поверніть язик в початкове положення.

Кумедне письмо. Кінчиком висунутого язика напишіть в повітрі букви алфавіту, після кожної букви повертайте язик в початкове положення.

Футбол язиком. Забийте язиком гол.

Слайд 4

При вивченні тем «Порядок слів у простому реченні», «Інверсія простих речень», «Логічний наголос» актуальною є гра «Актор». Учням пропонується вимовити одну фразу з різним порядком слів, інтонацією та логічним наголосом, щоб висловити захоплення, співчуття, презирство, зневагу, здивування, заздрість. Іншим варіантом цієї гри є виразне читання з урахуванням авторських ремарок.

Подібні вправи також доцільно використовувати під час вивчення тем «Типи речень за метою висловлювання. Інтонаційні і структурні особливості розповідних, питальних і спонукальних речень», «Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні», «Вставні слова» та ін.

 

Задля вироблення орфографічних навичок використовую гру «Лікування слова». Актуально при роботі над помилками. Учням пропонується поставити діагноз «хворому» слову, в якому була допущена помилка та виписати ліки – вказати яким правилом можна виправити цю помилку. Зазвичай діти захоплюються цією грою, а нестандартний підхід забезпечує їх активність та тривалу пам’ять.

На уроках української мови звертаюсь також до вправи «Орфографічне промовляння». Опитуваний учень вимовляє слова не за орфоепічними правилами, а за орфографічними. Кількість слів, що пропонується під час виконання цієї вправи, відповідає віковим нормам у словниковому диктанті. Можна використовувати для усної розминки, а також як вправу на закріплення. Сприяє підвищенню грамотності, стимулює запам’ятовування словникових слів.

«Розвиваючий канон» - це елемент інтелектуальної гри, що складається з певної кількості карток, розташованих за невідомим принципом. Учні мають з’ясувати в якій системі розташовані картки та визначити, що містилось на пропущених картках. Наприклад, під час вивчення теми «Ступені порівняння прикметників».

На уроках розвитку мовлення під час вивчення або повторення стилів мовлення доцільне використання технології «Навчання у співпраці». Клас об’єднується у 5 груп. Кожній пропонується протягом певного часу підготувати висловлювання, де треба пояснити сферу вживання, жанри, особливості певного стилю мовлення. Особливу увагу звертаємо на чіткість формулювань, доступність пояснення іншим учням. Ця вправа може мати форму дискусії чи групового виступу.

У центрі уваги сьогодні інтелект-карти, складання фанфіків

У середніх класах пропонується читання з позначками. Пригадавши все, що знали з даної теми, учні читають новий матеріал, роблячи позначки:знав раніше; нове для мене; мене зацікавило, хотів би дізнатися більше.

Сучасна система освіти спрямована на те, щоб виховувати різнобічно розвинену і соціально активну особистість, яка вміє реалізувати свої можливості. Щоб виховати в учнів ці якості, використовують метод підсиленої лекції. Методика її проведення полягає в тому, що перед лекцією учні складають список відомого з даної теми, а у ході лекції доповнюють його. У кінці уроку пропонується протягом десяти хвилин скласти есе.

Для підтримки уваги учнів під час вивчення нового тексту можливе використання методу читання із зупинкою. Це своєрідне читання тексту фронтально, коли вчитель у будь-який момент зупиняє читання проблемними запитаннями.

 

Перед вивченням літературного твору можна використати прийом «Реклама твору». Якщо у класі є учень або група учнів, що прочитати твір наприклад під час літніх канікул, то вони можуть підготувати коротенький рекламний ролик. Головна умова завдання – заінтригувати клас до прочитання цього твору. За бажанням можна підготувати ілюстрації, відео, сценку, діалог, жарт тощо.

Для емоційного настрою і зацікавлення поезією, а також з метою вдосконалення навичок виразного читання на уроках української літератури ефективно використовувати поетичні хвилинки «п’ять хвилин з поезією», коли по черзі вчитель та учні читають свої улюблені вірші.

Ефективним є використання на уроці відеоепіграфів, які допомагають емоційно налаштувати учнів на урок. Наприклад, під час вивчення поеми «Гайдамаки» Т.Г.Шевченка доречно використати відеоепіграф про визвольну боротьбу на Кавказі. Учні можуть самостійно добирати відео- та аудіо-матеріали.

 

Для розвитку образного мислення можна запропонувати «Асоціативне колажування». Наприклад, вивчаючи народну казку «Мудра дівчина», діти визначають основні риси характеру головної героїні за допомогою асоціативних малюнків і створюють інтерактивний колаж.

Серед ефективних видів робіт слід виділити кейс-метод. Це активне обговорювання в групах конкретної літературної ситуації, яка вимагає не тільки аналізу, а й прийняття власного рішення.

Складання графіків – це не лише суто математичний вид роботи, а й корисний помічник на уроках української літератури. Дітям цікаво скласти лінії компаративних графіків емоційного стану героїв, виходячи з подій, описаних у творах, наприклад «Ромео і Джульєтта» Шекспіра та «Дорогою ціною» М.Коцюбинського. Вони визначають, чим відрізняються графіки психологічного стану Джульєтти та Соломії.

 

Популярністю користуються рольові ігри на уроках літератури.

Гра «Інтерв’ю». Журналіст обирає декількох учнів, яким ставитиме питання щодо вивченої теми. Питання можна готувати заздалегідь, але бажано, щоби для опитуваних вони були невідомим та містили елементи роздуму, проблемні, спірні моменти. Учні можуть грати ролі героїв твору і пояснювати свою позицію, говорити про те, що на їхню думку відчував герой.

Гра «Перевтілення» передбачає участь учня або декількох учнів у імпровізованому діалозі з класом. Учень грає роль літературного персонажа, може не тільки відповідати на поставлені питання, але також копіювати його поведінку, вдягнути відповідні елементи костюму тощо.

 

На закріплення вивченого матеріалу цікава гра «Відгадай». Учень добирає цитати, а іншим пропонується пояснити кому належать ці слова, про що йдеться, як це характеризує героя тощо.

Коли учні вже достатньо орієнтуються у темі, що вивчається, цікаво використовувати творчі вправи, наприклад «Небилиці». Залежно від ситуації бажаючі готують доповідь, казку, легенду тощо. Але в їх творі допущені помилки, які інші учні мають помітити та виправити. Наприклад, учень говорить, що частини мови живуть у країні Фонетиці, а інші виправляють, що насправді ця країна зветься Морфологією. Така гра дозволяє залучити до роботи навіть найменш активних учнів.

Популярністю користується також і вправа «Вир», де учням пропонується малюнок, поняття, слово, де помилково визначено героя, визначення, частину мови тощо. Цікаво, коли таких карток декілька і потрібно знайти відповідність протягом певного часу. У невеликих групах це можливо проводити у формі конкурсу та учні захоплюються процесом. Вправу можна пристосувати як до вже вивченої теми, так і до нової.

Слайд 13

За уроках узагальнення та повторення задля розширення кругозору використовуємо вправу «Чи знаєш ти …» Бажаючі заздалегідь готують коротенькі повідомлення з теми. Проте інколи розмова торкається й інших тем, наприклад історії мови або теорії літератури. У цьому полягає суть вправи – напрямок розмови неможливо передбачити, а користь її очевидна.

Уведення багатопланового моніторингу особистісних зрушень робить навчальний процес ефективнішим та результативнішим. Саме тому для відслідковування успішності використання акме-технологій використовуємо карти успішності (розвитку) учня.

Карта успішності Прізвище та ім’я

Клас

Тема

Фактори:

Активність, працездатність

Старанність

Теоретичні знання

Практичні навики та вміння

Швидкість виконання завдань

Співпраця

Ввічливість, взаємодопомога

Поведінка, відповідальність

Самостійність, ініціативність

Акуратність та точність записів

Максимальна кількість балів – 10

Отже, акмеологічні підходи мають такі переваги використання:

- формують у школярів уміння самостійно вчитися;

- сприяють пізнавальній активності, ініціативі;

- програмують індивідуальний підхід до успішної праці;

- запобігають перенавантаженню;

- сприяють успіху, творчості.

 

 

 

 

 

 

 

 

Переглядів: 78 | Додав: Соловйова | Теги: методичний семінар