П`ятниця, 24.05.2019, 07:57

Вітаю Вас Гость | RSS

Головна » 2017 » Березень » 20 » Сутність акмеологічного підходу
22:26
Сутність акмеологічного підходу

Презентація

СУТНІСТЬ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

 

ТА ЙОГО ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ДЛЯ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ

 

                                                                                Підготувала вчитель української мови та літератури

Білинська К.В., спеціаліст

 

Одним із важливих напрямків вирішення проблеми підвищення якості освіти є розробка і впровадження нових педагогічних підходів. Як сформувати у підростаючого покоління вміння жити, досягати життєвого успіху у складному сучасному соціумі, що швидко змінюється? Дати відповіді на це питання і реалізувати подібну модель навчання покликана шкільна акмеологія.

Сутність визначення акме: вищий ступінь розвитку; вершина розквіту здібностей людини; вершина досконалостійі могутності.

Основна мета акмеології – допомогти особистості досягти вершини свого розвитку – акме-вершини. Але ж особистість починає формуватися в школі, і хто як не ми, вчителі, покажуть майбутній особистості ті шляхи та засоби, якими вона може досягти цієї вершини?

Акмеологічний підхід до розвитку освіти – це створення необхідних умов для становлення й розвитку в усіх суб'єктів освіти уявлення про успіх, високі досягнення, необхідні для розвитку особистості й соціуму. Такий підхід конкретизує ідею гуманізації освіти, засади сучасної ідеології виховання та перехід від знаннєвої до особистісно-орієнтованої (компетентнісної) освіти.

Продуктом школи є людина, особистість, тому підлягають реалізації такі завдання:

• створення умов для розвитку та самореалізації учнів;

• задоволення запитів та потреб школяра;

• засвоєння продуктивних знань, умінь;

• розвиток потреби поповнювати знання протягом усього життя;

• виховання для життя в цивілізованому громадянському суспільстві.

Ці завдання покликана виконати акмеологічна школа.

Акмеологічна школа - це такий навчальний заклад, у якому створені всі необхідні умови для становлення й розвитку в усіх суб'єктів освіти прагнення успіху, високих досягнень, які сприяють розвитку учня й суспільства. В акмеологічній школі дитина розвивається як індивід, особистість, ураховуються її індивідуальні особливості, формуються духовні та моральні цінності, розвиваються творчі здібності, уміння соціалізуватися, будувати стосунки в колективі та соціумі.

Саме акмеологічний підхід до навчання стає запорукою ефективності освіти.

Основними ознаками акмеологічного уроку є:

- творчість суб’єктів навчально-виховного процесу;

- особистісно-зорієнтований підхід (орієнтація на внутрішні можливості дитини);

- образотворення, яке виконує психотерапевтичну функцію (образ світу, країни, людини, родини тощо);

- глобалізація навчання;

 - «олюднення» розширеного образу світу і знаходження свого місця в ньому.

Важливим в акмеології є організація акмеологічного простору уроку, модель  якого складається з трьох основних компонентів:

1. просторово-предметного;

2. технологічного;

3. соціального.

Просторово-предметний компонет включає: -

комфортний кабінет,  -

естетичний наочний і дидактичний матеріал розвивального характеру;

- технічні засоби навчання.

 Технологічний компонент складається з: -

діяльнісної структури освітнього процесу;  -

стилю викладання, заснованому на принципі розвитку партнерських взаємодій суб’єктів;  - особистісно орієнтовані форми навчання; 

гнучкість і розвиваючий характер програм. 

Усі три компоненти взаємопов’язані між собою.

Здійсненню такої організації простору уроку сприяє застосування певних технологій.

 

Акмеологічні освітні технології — це технології, які, з одного боку, спрямовані на саморозвиток учня відповідно до його природних задатків (здібностей, нахилів, обдарувань), а з другого боку, це технології, спрямовані на досягнення кожним учнем своїх можливих найвищих результатів.

До акмеологічних можна віднести такі технології:

· ігрові (дидактична гра, технології ігро-моделювання);

· тренінгові технології;

· технології розвивального навчання;

· технологія особистісно зорієнтованого навчання;

· метод проектів.

Отже,

Перспективність акмеологічного підходу до формування компетентності полягає в тому, що він орієнтує особистість на постійний саморозвиток, що відповідає вимогам часу, спрямованим на необхідність досягнення найвищих результатів у діяльності особистості.

 

Переглядів: 95 | Додав: Соловйова | Теги: методичний семінар